Phiên bản Office nào tốt nhất?

Phiên bản Office nào tốt nhất? Microsoft Office 2019 hay Office 365?

Lang thang trên các forum công nghệ của Việt Nam và thế giới, mình thấy rất nhiều người có một câu hỏi chung về MS Office. “Phiên bản Office nào tốt nhất?”, “Nên dùng Microsoft Office 2019 hay Office 365?” hay “Office 365 là gì?“. Với nguồn kiến thức không quá nhiều, nhưng có am …

Phiên bản Office nào tốt nhất? Microsoft Office 2019 hay Office 365? Read More »